NAV og Universitetet i Oslo inngår samarbeidsavtale