Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?