Rapporter arbeidsinkludering

  • Arbeidsgiverperspektiver på inkludering, AFI, kortversjon - fullversjon (pdf)
  • Unge funksjonshemmede og arbeidsavklaring, NTNU Samfunnsforskning, kortversjon - fullversjon (pdf)
  • Sammen for delmål 2, Spekter. AFIs evalueringsrapport kortversjon - fullversjon (pdf)
  • Ekte og enkelt. God livskvalitet mellom mat og mennesker, Asker produkt, kortversjon - fullversjon (pdf)
  • Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag. Et system- og aktørperspektiv, SINTEF Teknologi og samfunn, fullversjon (pdf)