Prosjektet har en bred metodisk tilnærming, og kombinerer arbeidsmiljø- og inkluderingsperspektiver for å undersøke inkluderingsforløpene med særlig vekt på hva som skjer i virksomhetene. Veiledere ved NAV-kontor og arbeidslivssentre samarbeider med ordinært arbeidsliv for å styrke sosial og faglig integrering gjennom bruk av mentor som naturlig bistand på arbeidsplassen. Utprøvingen foregår ved NAV kontor og arbeidslivssentre i Akershus og Trøndelag. Det er valgt en såkalt hybridmodell, en innovasjon hvor involverte NAV-veiledere skal jobbe litt som veileder, og litt som jobbspesialist. Tanken er at denne modellen kan fungere som en "jobbspesialist-skole" ved NAV-kontoret.

Denne delrapporten tar for seg mentorenes erfaringer og det som foregår på arbeidsplassen, og de har intervjuet mentorer og arbeidsgivere.

Stikkord for mentors oppfølging på arbeidsplassen er tid og tålmodighet. NAVs tidsperspektiv oppleves som kortsiktig. Mentorene mener arbeidsplassen er riktig sted for å trene, lære og utvikle seg, men etterlyser mer støtte og langsiktig opplegg.

Mentorene foreslår en arbeids- og ansvarsdeling hvor mentorene tar seg av oppfølging som angår arbeidsoppgaver og den sosiale inkluderingen på arbeidsplassen, mens NAV-veileder tar for seg det som ikke er direkte arbeidsplassrelatert.

Et annet funn er at virksomhetene er såpass ulike, både med tanke på størrelse, bransje og geografi at det kan bli krevende over tid å tilpasse nettverkssamlinger.

Les hele delrapporten

 

Prosjektet er finansiert av FoU-midler fra NAV.