Sterk økning av AAP-søknader fra tidligere mottakere

AAP1 Arbeid og velferd nr 3 2021.PNG
Antall søknader om AAP og andel innvilgelser 2011-2019. Kilde: NAV
AAP2 Arbeid og velferd nr 3 2021.PNG
Figur 8. Antall innvilgede søknader om AAP for personer har mottatt AAP siste 12 eller 24 måneder før søknadstidspunktet. Kilde: NAV