Folketrygdens andel av statsbudsjettet blir stadig mindre