Folketrygdens andel av statsbudsjettet blir stadig mindre

Publisert 22. november 2022