4 av 10 arbeidsledige fant seg jobb i et annet yrke

  • 7 av 10 kommet i arbeid
  • 22 prosent fått seg jobb i samme yrke og jobber i samme region
  • 38 prosent byttet yrkesgruppe
  • 23 prosent begynt å pendle til en annen bo- og arbeidsmarkedsregion
  • 2 prosent flyttet til en annen bo- og arbeidsmarkedsregion