AFP i privat sektor - endringer i mottak av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd