For å kunne sammenligne sykefraværet med forutgående kvartaler, blir det korrigert for sesongvariasjoner som skyldes blant annet influensa og bevegelige helligdager.

Sammenlignet med 2. kvartal i år, var det legemeldte sykefraværet stabilt på 5,3 prosent. Det egenmeldte er også dette kvartalet 0,9 prosent. Det totale sykefraværet for 3. kvartal 2018 er dermed 6,2 prosent. 

– Det sesongjusterte fraværet har vært stabilt de siste to kvartalene. Går vi tilbake til 2015, har det vært en nedgang fra 6,5 til 6,2 prosent, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Heretter omtaler vi kun det legemeldte sykefraværet. Tallene under er sammenlignet med samme kvartal året før.

Det legemeldte sykefraværet var 5,3 prosent i 3. kvartal 2018. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er det en nedgang på 1,5 prosent. Sykefraværet gikk ned med 1,9 prosent for menn og 0,8 prosent for kvinner. Det legemeldte sykefraværet er 6,9 prosent for kvinner og 4,1 prosent for menn.

Størst nedgang i Finnmark

Sykefraværet gikk ned i de fleste fylker. I Finnmark gikk sykefraværet ned med 7,8 prosent sammenlignet med i fjor, og er nå på 5,8 prosent. Dette er det laveste sykefraværet Finnmark noen gang har hatt i 3. kvartal.

– Tidligere hadde Finnmark landets høyeste sykefravær, men de siste årene har fylket hatt en svært god utvikling i det legemeldte sykefraværet. En av årsakene kan være en positiv utvikling på arbeidsmarkedet. De siste årene har dessuten NAV i Finnmark samarbeidet med partene i arbeidslivet om mange ulike tiltak for å forebygge sykefravær og å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, sier Sigrun Vågeng.

Sykefraværet gikk også ned i Nordland (-4,7 %) og Vest-Agder (-4,1 %). Sykefraværet steg noe i Aust-Agder (+0,7 %) og Møre og Romsdal (+0,6 %).

Reduksjon i sykefraværet etter fylte 45 år

Samtlige aldersgrupper over 45 år hadde nedgang i sykefraværet. Nedgangen var størst for menn i alderen 45-49 år (-4,5 %). For kvinner gikk sykefraværet mest ned for de over 55 år (-1,5 %).

Endring i statistikken fra neste kvartal

Sykefraværsstatistikken utarbeides i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra og med 4. kvartal 2018 vil tallgrunnlaget for både for det legemeldte og egenmeldte fraværet endre seg, ettersom SSB og NAV slutter å korrigere avtalte dagsverk for uttak av ferie. Alle tidsseriene vil da korrigeres tilbake i tid. Nærmer informasjon kommer i neste pressemelding.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.