Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontoret er stengt for publikum. For å øke tilgjengeligheten lokalt, har vi opprettet to egne telefonnumre:
-Akutt behov for nødhjelp: 92472720 Betjenes daglig fra kl 09-11.
-Eget nummer for arbeidsgivere: 48205712 Betjenes daglig kl 10-14.

Postadresse

Postboks 104 , 2901 FAGERNES

Organisasjonsnummer

994057790

Kontornummer

0542

Publikumsmottak

NAV Valdres

Jernbanevegen 22, 2900 FAGERNES

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Tirsdag stengt Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Onsdag stengt Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Torsdag stengt Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Fredag stengt Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.