Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00 – 15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

For å redusere smittefaren er NAV kontoret stengt for publikum.

Vi ber deg derfor tenke gjennom om du har behov for å snakke med nokon på NAV kontoret eller om saka di kan løysast på andre måtar, f.eks. pr. telefon, nav.no eller post.

Dersom du MÅ snakke med ein veileder, er mottaket betjent gjennom telefon 484 06 397
mandag – onsdag – fredag kl 10.00 – 12.00.

Postadresse

Postboks 265, 6039 LANGEVÅG

Telefaks

70 32 20 51

Organisasjonsnummer

994011294

Kontornummer

1531

Publikumsmottak

Langevåg

Fyllingsvegen 11, 6030 LANGEVÅG

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt