NAV Stord - kontorinformasjon

For akutte situasjonar med behov for nødhjelp eller mellombels bustad, kan ein ta kontakt med vakttelefon på tlf. 90 26 49 57 mandag til fredag kl. 0900 - 1430