Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Stord opnar publikumsmottaket for henvendingar som gjeld sosialstønad eller sosiale tenester.

Dersom du har andre henvendingar kan du skrive til oss på nav.no/dittnav eller i din aktivitetsplan. Du kan og ringe oss på tlf. 55 55 33 33

For å hindre spreiing av korona: Vurder om det er naudsynt med personleg frammøte eller om du kan ringe oss.

Postadresse

Bandadalsplassen 7 , 5417 STORD

Organisasjonsnummer

991360352

Kontornummer

1221

Publikumsmottak

Stord

Bandadalsplassen 7, 5417 STORD

Åpningstider
Mandag 09:30 - 11:30
Tirsdag 09:30 - 11:30
Onsdag stengt Kun åpent for timeavtaler.
Torsdag 09:30 - 11:30
Fredag 09:30 - 11:30