Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket er stengt inntil videre. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Tilgjengeleg telefon: 0800-1530

Postadresse

Postboks 68, 6771 NORDFJORDEID

Telefaks

57 01 63 51

Organisasjonsnummer

994004603

Kontornummer

1443

Publikumsmottak

Nordfjordeid

Lotevegen 21, 6770 NORDFJORDEID

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.
Tirsdag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.
Onsdag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.
Torsdag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.
Fredag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.