Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Åpent tirsdag og fredag 12-14
Du kan også ringe mottaks-vertane våre på mobil 412 89 389 eller 412 93 398.

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav}

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Tilgjengeleg telefon: 0800-1530

Postadresse

Postboks 68 , 6771 NORDFJORDEID

Telefaks

57 01 63 51

Organisasjonsnummer

994004603

Kontornummer

1443

Publikumsmottak

Nordfjordeid

Lotevegen 21, 6770 NORDFJORDEID

Åpningstider
Mandag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Timeavtalar også utanom opningstida.
Onsdag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.
Torsdag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.
Fredag 12:00 - 14:00 Timeavtalar også utanom opningstida.