NAV Ørsta Volda - kontorinformasjon

Vi oppmodar alle om å nytte våre digitale løysingar som du kan lese om på sida Kontakt oss.

Har du ein fast rettleiar i NAV-kontoret kan du kontakte denne via aktivitetsplanen for å avtale tid for møte.

Våre sider på www.nav.no har ope heile døgnet, her kan du:

- Søkje sosialhjelp
- Finne ledige stillingar
- Registrere deg som arbeidssøkjar
- Skrive til oss på Nav.no
- Sende søknader
- Sjekke utbetalingar
-Sjekke status i saka di.