NAV Ørsta Volda - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Grunna koronaviruset er tilgangen til vårt publikumsmottak begrensa.

For at NAV skal kunne overhalde FHI sine smittevernsreglar må samtalar med rettleiar være avtalt på førehand. Samtalar kan bestilles via www.nav.no eller telefon 55 55 33 33.

Har du ein fast rettleiar i NAV-kontoret kan du kontakte denne via aktivitetsplana for å avtale tid for møte.

Vi ber alle nytte dei digitale løysingane våre som du kan lese om på .
Hvordan kommer du i kontakt med NAV nå?

På samlesida Koronavirus - hva gjelder i min situasjon? finn du informasjon og spørsmål og svar om koronaviruset for privatpersonar, sjølvstendig næringsdrivande og arbeidsgjevarar.

Våre sider på www.nav.no har ope heile døgnet, her kan du:

- Søkje sosialhjelp
- Finne ledige stillingar
- Registrere deg som arbeidssøkjar
- Skrive til oss på Ditt NAV
- Sende søknader
- Sjekke utbetalingar

Treng du hjelp ut over dette kan du kontakte oss på:

NAV Ørsta-Volda vakttelefon: 41 27 49 88.

Vakttelefonen er betjent måndag - fredag kl. 10 - 14 og hjelper deg med rettleiing på økonomisk sosialhjelp, akuttbustad og naudhjelp.

Postadresse

Ivar Aasengate 10, 6150 ØRSTA

Organisasjonsnummer

991379126

Kontornummer

1520

Publikumsmottak

Ørsta

Ivar Aasengate 10, 6150 ØRSTA

Åpningstider

MandagstengtRing 41 27 49 88 for å avtale tid for møte.
Tirsdag12:00 - 14:00Open uten førehandsavtale.
OnsdagstengtRing 41 27 49 88 for å avtale tid for møte.
Torsdag12:00 - 14:00Open uten førehandsavtale.
FredagstengtRing 41 27 49 88 for å avtale tid for møte.