NAV Ørsta Volda - kontorinformasjon

Vi oppmodar alle om å nytte våre digitale løysingar som du kan lese om på sida Kontakt oss.

Har du ein fast rettleiar i NAV-kontoret kan du kontakte denne via aktivitetsplana for å avtale tid for møte.

På samlesida Koronavirus - hva gjelder i min situasjon? finn du informasjon og spørsmål og svar om koronaviruset for privatpersonar, sjølvstendig næringsdrivande og arbeidsgjevarar.

Våre sider på www.nav.no har ope heile døgnet, her kan du:

- Søkje sosialhjelp
- Finne ledige stillingar
- Registrere deg som arbeidssøkjar
- Skrive til oss på Ditt NAV
- Sende søknader
- Sjekke utbetalingar