Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 114 , 6866 GAUPNE

Telefaks

57 01 58 71

Organisasjonsnummer

994842129

Kontornummer

1426

Publikumsmottak

Gaupne

Øyagata 9A, 6868 GAUPNE

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag 12:00 - 14:00
Onsdag stengt Ope for timeavtalar.
Torsdag 09:00 - 11:00
Fredag stengt Ope for timeavtalar.