Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 114, 4291 KOPERVIK

Organisasjonsnummer

994672762

Kontornummer

1149

Publikumsmottak

Kopervik

Hovedgaten 36, 4250 KOPERVIK

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.30
Tirsdag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.30
Onsdag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.30
Torsdag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.30
Fredag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.30