Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 24 , 5418 FITJAR

Organisasjonsnummer

994007572

Kontornummer

1222

Publikumsmottak

Sentrumsgården

Fitjar, 5418 FITJAR

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utanom opningstida.
Tirsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Onsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utanom opningstida.
Torsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Fredag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utanom opningstida.