Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket er stengt inntil videre. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 83, 5445 BREMNES

Telefaks

53 04 37 71

Organisasjonsnummer

991370366

Kontornummer

1219

Publikumsmottak

Bømlo Kulturhus

Kulturhusvegen 19, 5430 BREMNES

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00 10-12 i perioden 01.07.19 - 01.08.19
Tirsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Onsdag 10:00 - 14:00 10-12 i perioden 01.07.19 - 01.08.19
Torsdag stengt også utanom opningstida.
Fredag 10:00 - 14:00 10-12 i perioden 01.07.19 - 01.08.19