Stabil andel uføre

Andel uføre i kommunene i Vestfold og Telemark, fjerde kvartal 2022