Over halvparten av oss mottok ytelser fra NAV i 2022

Kart som viser utbetalingene fra NAV i Vestfold og Telemark 2022