I hele fylket Viken var det 70 721 helt ledige personer, noe som tilsvarer 11,1 prosent av arbeidsstyrken. 

– Det har vært en ekstrem økning i ledigheten de siste ukene, og i Vest-Viken har vi nå en ledighet på 10,9 prosent. Vi jobber nå så effektivt vi kan i NAV for å ivareta alle som har behov for hjelp, sikre inntekt og om mulig få folk over i nye jobber, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg. 

Sammenlignet med mars i fjor har 22 078 flere blitt registrert som helt arbeidsledige, en økning på 403 prosent. Disse tallene er ikke sesongjustert. Hovedårsaken til økningen er flere permitterte som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset. 

Alder og kjønn

Det var 14 913 helt ledige menn i Vest-Viken ved utgangen av mars. Det er en økning på 11 838 personer (385 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 12 642, en økning på 10 240 personer (426 prosent).

Det var 7 753 helt ledige i aldersgruppen 16-29 år i Vest-Viken i mars. Det er en økning på 6 430 personer (486 prosent).  Aldersgruppen 30-39 år hadde størst økning med 6 673 helt ledige. 

Ledighet etter bransje

Det var i Vest-Viken flest ledige innen butikk- og salgsarbeid (4 528 personer), reiseliv og transport (3 568 personer), serviceyrker og annet arbeid (3 351 personer), kontorarbeid (2 353 personer) og bygg og anlegg (2 265 personer)

Høyest og lavest

Den høyeste ledigheten finner vi i Hemsedal, der 30,6 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Det er en økning på hele 2 569 prosent sammenlignet med mars i fjor. 

Nore og Uvdal har den laveste ledigheten i Vest-Viken. Her er 6,6 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. 

Bruk arbeidsplassen.no

Direktøren for NAV Vest-Viken understreker at det er viktig at de som er eller blir permittert registrerer CV-opplysninger på arbeidsplassen.no. Mange kan ha kompetanse og erfaring som er etterspurt av andre arbeidsgivere, særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner som helse, handel og transport. Hun oppfordrer både arbeidsgivere, permitterte og arbeidsledige til å bruke nav.no og arbeidsplassen.no aktivt.

-Vi ber alle som melder seg ledige om å gjøre seg søkbare på Arbeidsplassen.no. God utfylling av CV og Jobbprofilen er avgjørende, da kompetanse og jobberfaring som registreres der blir søkbare for arbeidsgivere, sier Speilberg.

NAV registrerte 3 184 nye ledige stillinger i Vest-Viken i mars. Innen helse-, pleie og omsorg var det 1 027 nye utlyste stillinger, innen undervisning 338, ingeniør- og ikt-fag 324, bygg- og anlegg 220 og innen butikk- og salgsarbeid var det 202 nye utlyste stillinger i mars.  

Om NAV Vest-Viken

Fra 1.1.2020 ble fylket Viken etablert, men i NAV har vi delt Viken i de to NAV-regionene Øst-Viken og Vest-Viken. NAV Vest-Viken dekker kommunene i Buskerud (inkludert Svelvik), pluss Asker, Bærum og Jevnaker.