- Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Asker og Bærum, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun trekker frem at det er en nedgang i ledigheten innen flere bransjer i Asker og Bærum.

- Spesielt innen yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag, samt meglere og konsulenter, ser vi stadig en betydelig reduksjon i antall ledige, sier Speilberg.

Arbeidsmarkedet i Akershus

I august var det 6 805 helt ledige personer i Akershus, noe som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ullensaker har i august den høyeste ledigheten i Akershus, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi Gjerdrum med 1,3 prosent helt ledige.

I Bærum var det i august 1 174 helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 593 helt ledige, som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er uendret sammenlignet med samme periode i fjor.

Ledighet etter kjønn og alder

I august var det 3 439 helt ledige menn i Akershus, Det er en økning på 63 personer (+ 2 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 3366 personer, en økning på 41 personer (+ 1 prosent).

Det er ellers en økning i ledigheten blant de unge i Akershus i forhold til samme periode i fjor. I august i år var det 119 flere ledige i aldersgruppen 16-29 år sammenlignet med samme tid for ett år siden (+ 8 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var en nedgang i ledigheten i flere bransjer i Akershus. Innen ingeniør- og ikt-fag var det 139 færre ledige (- 25 prosent) sammenlignet med august i fjor. Det var også en nedgang i ledigheten for meglere og konsulenter på 68 personer (- 18 prosent).

Det er i Akershus fortsatt flest ledige innen butikk- og salgsarbeid (845 personer), kontorarbeid (795 personer) og serviceyrker og annet arbeid (700 personer).

Spesielle forhold

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.