Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 15 259 personer, eller 6,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 13 627 personer registrert som delvis ledige. Dermed var totalt 28 886 personer, eller 11,3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Det er andre uka på rad at vi i Vest-Viken ser en nedgang både blant de helt ledige og de delvis ledige. 

– Antallet arbeidsledige fortsetter å falle, og vi ser en nedgang i nesten alle yrkesgrupper. Det er i hovedsak fordi det blir færre permitterte, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Nedgangen er størst innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid, samt reiseliv og transport.   

Figur ledighet uke 24 2020.png
Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere i Vest-Viken. Ukentlig tall for 2020, unntatt uke 16 (*se faktaboks).

Permitterte

Ny statistikk fra NAV viser at 6 828 av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte ** og det samme gjelder 10 727 av de delvis ledige. Til sammen er 60 prosent av de helt og delvis ledige permittert. 

Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 7 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Det er kommunene Gol, Hemsedal og Hol som har den høyeste andelen permitterte av arbeidsstyrken i Vest-Viken. 

Høyest ledighet i Hemsedal

Den høyeste andelen helt ledige finner vi fortsatt i Hemsedal, med 16,5 prosent. Dette er fortsatt den høyeste andelen helt ledige i landet. Hol er også blant de ti kommunene i landet med høyest ledighet, og i Hol er 11,5 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.    Den laveste andelen helt ledige i Vest-Viken er i Nore og Uvdal med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. 

Menn og kvinner

Det er en nedgang i antall helt ledige for både menn og kvinner i Vest-Viken. 

Den 9. juni er antallet helt ledige menn 7 988 personer, noe som tilsvarer 5,9 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner er antallet helt ledige nå 6 218 personer, noe som tilsvarer 5,1 prosent av arbeidsstyrken.