Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 10 715 personer, eller 4,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 6 172 personer registrert som delvis ledige. Dermed var totalt 16 887 personer, eller 6,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

- Økningen vi har sett de siste ukene skyldes i stor grad at flere blir permittert som følge av innskjerping i smitteverntiltak i Viken og Oslo. Økningen er størst innen reiseliv, transport og serviceyrker, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere i Vest-Viken. Ukentlig tall for 2020, unntatt uke 16 (*se faktaboks).

Tabell uke for uke.jpg

Permitterte

Ny statistikk fra NAV viser at 2 541 (27 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte** og det samme gjelder 2 960 (48 prosent) av de delvis ledige.

Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 2,1 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert. 

Inger Anne Speilberg oppfordrer arbeidsgivere, permitterte og arbeidsledige til å bruke arbeidsplassen.no aktivt.

- Vi ber fortsatt alle som registrerer seg som arbeidssøkere om å oppdatere CV og legge inn det de kan arbeide med i jobbprofilen på arbeidsplassen.no. Da blir det lettere for arbeidsgivere å finne riktig arbeidskraft, sier Speilberg.

Økning i dagpengesøknader

Antall nye dagpengesøknader sendt til NAV har også økt de siste ukene. I løpet av uke 46 ble det mottatt 988 nye søknader om dagpenger. Dette er 428 flere enn i uke 45, og det høyeste nivået siden i slutten av april. 

Andelen dagpengesøknader på grunn av permittering har også tatt seg ytterliggere opp, til 79 prosent i uke 46 mot 37 prosent i uke 44. Nesten halvparten av dagpengesøknadene i uke 46 var fra personer som jobbet i overnattings- og serveringsvirksomhet, og skyldtes i all hovedsak permitteringer. Vi ser også en økning innen private tjenester og varehandel.

Høyest ledighet i Hemsedal

Den høyeste andelen helt ledige finner vi fortsatt i Hemsedal, med 6 prosent. Den laveste andelen helt ledige i Vest-Viken har vi i Nore og Uvdal med 1,2 prosent av arbeidsstyrken. 

Alder og kjønn

Det er en økning i antall helt ledige for både menn og kvinner i Vest-Viken. Per 17. november er antallet helt ledige menn 5 373 personer, noe som tilsvarer 4 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner er antallet helt ledige nå 4 083 personer, noe som tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken. 

Blant de under 30 år er det nå 2 176 er helt ledige, noe som tilsvarer en økning på 173 personer eller 8,6 prosent.

*Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas.

**Permittert omfatter her personer som har vedtak om dagpenger ved permittering og personer som har søkt dagpenger ved permittering.