Blant arbeidssøkerne var 12 967 personer registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som utgjør 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er litt over landsgjennomsnittet som ligger på 4,9 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 13 815 personer, eller 5,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 7 205 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 35 381 helt ledige personer, noe som tilsvarer 5,5 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av juni er det nå 852 flere registrert som helt ledige, en økning på 7 prosent. Bruttoledigheten har økt med 746 personer den siste måneden.

Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, sier at rundt 40 prosent av de helt ledige i Vest-Viken nå er permitterte, mens det samme gjelder om lag 70 prosent av de delvis ledige. 

- I løpet av juli har det blitt 3 400 færre arbeidssøkere i Vest-Viken. Antallet delvis ledige er kraftig redusert, det er gledelig å se at mange nå er tilbake i full jobb, sier Speilberg.

Antallet delvis ledige har sunket kraftig siden forrige måned. Ved utgangen av juli er 7 205 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 4 167 personer (- 37 prosent) sammenlignet med juni. De delvis ledige utgjør nå 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Alder og kjønn 

Det var 7 033 helt ledige menn i Vest-Viken ved utgangen av juli. Det er en økning på 293 personer (+ 4 prosent) sammenlignet med juni i år. For kvinner var antall helt ledige 5 934, en økning på 559 personer (+ 10 prosent) sammenlignet med forrige måned.    Antall helt ledige har falt blant de yngste aldersgruppene sammenlignet med juni. Det var 2 828 helt ledige i aldersgruppen 16-29 år i Vest-Viken i juli. Det er en nedgang på 90 personer (-3 prosent) sammenlignet med juni.  

Blant de over 30 år er det en økning i antall ledige. I aldersgruppen 30-39 år er det en økning på 152 personer (+ 5 prosent), 40-49 år en økning på 331 personer (+ 12 prosent), 50-59 år 356 personer (+ 18 prosent) og aldersgruppen over 60 år har en økning på 103 personer (+ 9 prosent). 

Ledighet etter bransje 

Det har vært en nedgang i antallet helt ledige innen reiseliv og transport (- 248 personer) siden utgangen av juni. Ellers er det i juli en økning i antallet helt ledige i nesten alle yrkesgrupper. Størst økning ser vi innen barne- og ungdomsarbeid med 220 personer (+ 55 prosent). 

Det var i Vest-Viken flest ledige innen reiseliv og transport (1 651 personer), butikk- og salgsarbeid (1 520 personer) og serviceyrker og annet arbeid (1 319 personer). 

Høyest og lavest 

Den høyeste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Hemsedal. Der er 9,0 prosent av arbeidsstyrken helt ledige, en nedgang på 50 prosent fra juni. Hemsedal er ikke lenger kommunen i landet med høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken, det er nå Hasvik med 13,4 prosent ledige.   Nore og Uvdal har i juli den laveste ledigheten i Vest-Viken. Her er 1,6 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid.  

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no I løpet av juli ble det på landsbasis registrert 19 987 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 4 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. 

I Vest-Viken registrerte NAV 1 606 nye ledige stillinger i juli. Dette er også en nedgang på 4 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. 

Det var i Vest-Viken 378 ledige stillinger innen helse-, pleie og omsorg i juli. Innen reiseliv og transport 248, ingeniør- og ikt-fag 218 og innen butikk- og salgsarbeid var det 186 nye utlyste stillinger i juli.