- Det er et godt arbeidsmarked i Akershus og vi ser fortsatt en tydelig nedgang i ledigheten innen ingeniører og IKT-fag, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

I Bærum var det i april 1093 arbeidsledige. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 559 helt ledige, noe som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ullensaker har den høyeste ledigheten i Akershus, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi Nittedal og Gjerdrum med 1,4 prosent helt ledige.

Ledighet etter kjønn og alder

I april var det 3 495 helt ledige menn i Akershus, Det er en nedgang på 22 personer (- 1 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 2933 personer, en nedgang på 39 personer (-1 prosent).

Det er en liten økning i ledigheten blant de unge i forhold til samme periode i fjor. I april i år var det 38 flere ledige i aldersgruppen 16-29 år enn på samme tid i fjor (+ 3 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var en nedgang i ledigheten i flere bransjer. Innen ingeniør og IKT-fag var det 142 færre ledige (- 26 prosent) sammenlignet med april i fjor. Det var også en nedgang i ledigheten innen blant annet kontorarbeid på 62 personer ( - 7 prosent), serviceyrker på 58 personer (- 8 prosent) og bygg og anlegg på 43 personer (- 6 prosent).

Det var fortsatt flest ledige innen kontorarbeid (830 personer), butikk- og salgsarbeid (794 personer), serviceyrker og annet arbeid (683 personer), samt bygg- og anlegg (645 personer). Den største prosentmessige økningen var innen yrkesgruppen ledere med 50 prosent (89 personer).

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.