I Bærum var det i november 1 136 helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 542 helt ledige, noe som også tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ullensaker har i november den høyeste ledigheten i Akershus, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Gjerdrum og Frogn, med 1,5 prosent helt ledige.

Enklere for arbeidsgivere å inkludere

Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Akershus, med en nedgang i ledigheten i flere bransjer.

- Det gode arbeidsmarkedet gir muligheter for å inkludere flere av dem som står utenfor inn i arbeidslivet. Vi ønsker å samarbeide med enda flere arbeidsgivere for å få flere i jobb, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

På Min side - arbeidsgiver på nav.no får arbeidsgivere nå en skreddersydd oversikt over sine tjenester, nye hendelser og muligheten for direkte dialog.

NAV har også selvbetjente CV- og stillingstjenester på arbeidsplassen.no, der arbeidsgivere finner aktuelle kandidater.

- Vi har god oversikt over tilgjengelig arbeidskraft, og har mange virkemidler for opplæring og tilrettelegging ved behov, sier Speilberg.

Ledighet etter kjønn og alder

I november var det 3 520 helt ledige menn i Akershus, Det er en økning på 186 personer (+6 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 3 006 personer, en økning på 142 personer (+ 5 prosent).

Det er ellers en økning i ledigheten blant de unge i Akershus sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I november i år var det i Akershus 1 544 ledige i aldersgruppen 16-29 år, en økning på 78 personer (+ 5 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt en nedgang i ledigheten i flere bransjer i Akershus. Innen ingeniør- og ikt-fag var det 84 færre ledige (- 18 prosent) sammenlignet med november i fjor. Det var også en nedgang i ledigheten innen kontorarbeid på 70 personer (- 8 prosent) og meglere og konsulenter på 44 personer (- 13 prosent).

Det er i Akershus flest ledige innen butikk- og salgsarbeid (834 personer), kontorarbeid (759 personer) og serviceyrker og annet arbeid (668 personer).

Spesielle forhold

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.