Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 14 483 personer, eller 5,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 12 841 personer registrert som delvis ledige. Dermed var totalt 27 324 personer, eller 10,7 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

– Trenden vi har sett de siste ukene fortsetter. Det er tredje uken på rad at vi i Vest-Viken ser en nedgang både blant de helt ledige og de delvis ledige. Vi ser en nedgang i nesten alle yrkesgrupper, noe som i hovedsak skyldes at det blir færre permitterte, forklarer direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.   

Figur 1 Tabell over ledige, utkentlige tall uke 25.jpg
Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere i Vest-Viken. Ukentlig tall for 2020, unntatt uke 16 (*se faktaboks).

Permitterte

Ny statistikk fra NAV viser at 6 245 av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte ** og det samme gjelder 9 985 av de delvis ledige. Til sammen er 62 prosent av de helt og delvis ledige permittert. 

Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 6 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Det er fortsatt kommunene Gol, Hemsedal og Hol som har den høyeste andelen permitterte av arbeidsstyrken i Vest-Viken. 

Høyest ledighet i Hemsedal

Den høyeste andelen helt ledige finner vi fortsatt i Hemsedal, med 15 prosent. Dette er fortsatt den høyeste andelen helt ledige i landet. Hol er også blant de ti kommunene i landet med høyest ledighet, og i Hol er 10,5 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.   Den laveste andelen helt ledige i Vest-Viken er i Nore og Uvdal med 2,4 prosent av arbeidsstyrken. 

Kvinner og menn

Det er en nedgang i antall helt ledige for både kvinner og menn i Vest-Viken. 

Den 16. juni er antallet helt ledige menn 7 560 personer, noe som tilsvarer 5,6 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner er antallet helt ledige nå 5 883 personer, noe som tilsvarer 4,9 prosent av arbeidsstyrken. 

Se vedlegg under relatert informasjon:  •    Helt ledige fordelt på kommune: Uke 20 – 25 •    Helt ledige som andel av arbeidsstyrken uke 20 – 25