- Det gode arbeidsmarkedet vi har om dagen gir muligheter for å inkludere flere av dem som står utenfor inn i arbeidslivet, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun sier at NAV ønsker å samarbeide med enda flere arbeidsgivere for å få flere ut i jobb.

- NAV har god oversikt over tilgjengelig arbeidskraft, og har mange virkemidler for opplæring og tilrettelegging ved behov, sier Speilberg.

NAV lanserte for kort tid siden den nye nettsiden Arbeidsplassen.no, et møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere utviklet av NAV. Her får du brukervennlige tjenester for å finne jobb eller rett kandidat til jobben.

Buskerud

I Buskerud var det i juni registrert 3 264 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,1 prosent.

Det var 1 722 helt ledige menn og 1 542 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 769 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 719 personer. I Buskerud registrerte NAV 1 379 nye ledige stillinger i juni.

Les mer om arbeidsmarkedet i Buskerud.

Akershus

I juni var det 6 206 helt ledige personer i Akershus, noe som utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 3 prosent siden samme tid i fjor. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. 

Ullensaker har den høyeste ledigheten i Akershus, med 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi Gjerdrum med 1,2 prosent helt ledige.

I Bærum var det i juni 1 069 arbeidsledige. Dette utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken og er uendret sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 554 helt ledige, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Les mer om arbeidsmarkedet i Akershus