- Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Akershus. Dette gir muligheter for å inkludere flere av dem som står utenfor inn i arbeidslivet, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun trekker frem at det er en nedgang i ledigheten innen flere bransjer.

-Spesielt innen yrkesgruppene IKT- og ingeniørfag, samt meglere og konsulenter, ser vi fortsatt en betydelig nedgang i antall ledige, sier Speilberg.

Høyest og lavest

Ullensaker har den høyeste ledigheten i Akershus, med 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi Gjerdrum med 1,2 prosent helt ledige.

I Bærum var det i juni 1 069 arbeidsledige. Dette utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken og er uendret sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 554 helt ledige, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ledighet etter kjønn og alder

I juni var det 3 237 helt ledige menn i Akershus, Det er en økning på 102 personer (+ 3 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 2 969 personer, en økning på 91 personer (+ 3 prosent).

Det er også en økning i ledigheten blant de unge i forhold til samme periode i fjor. I juni i år var det 148 flere ledige i aldersgruppen 16-29 år enn på samme tid i fjor (+ 11 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var en nedgang i ledigheten i flere bransjer i Akershus. Innen ingeniør- og IKT-fag var det 119 færre ledige (- 23 prosent) sammenlignet med juni i fjor. Det var også en nedgang i ledigheten for meglere og konsulenter på 73 personer (- 20 prosent).

Det er fortsatt flest ledige innen butikk- og salgsarbeid (815 personer), kontorarbeid (754 personer) og serviceyrker og annet arbeid (665 personer). Den største prosentmessige økningen var innen yrkesgruppen ledere med 62 prosent (108 personer).

Spesielle forhold

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.