Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Vest-Viken, med en nedgang i ledigheten i flere bransjer.

- Det gode arbeidsmarkedet gir muligheter for å inkludere flere av dem som står utenfor inn i arbeidslivet. Vi ønsker å samarbeide med enda flere arbeidsgivere for å få flere i jobb, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

På Min side - arbeidsgiver på nav.no får arbeidsgivere nå en skreddersydd oversikt over sine tjenester, nye hendelser og muligheten for direkte dialog.

NAV har også selvbetjente CV- og stillingstjenester på arbeidsplassen.no, der arbeidsgivere finner aktuelle kandidater.

- Vi har god oversikt over tilgjengelig arbeidskraft, og har mange virkemidler for opplæring og tilrettelegging ved behov, sier Speilberg.

Nedgang i ledigheten i Buskerud

Det var 1 740 helt ledige menn i Buskerud i november. Det er en nedgang på 91 personer (- 5 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 455, en nedgang på 179 personer (- 11 prosent).

NAV registrerte 1 300 nye ledige stillinger i Buskerud i november. Innen helse, pleie og omsorg var det 260, innen ingeniør- og ikt-fag 163, innen bygg og anlegg 162, innen butikk- og salgsarbeid 160 og innen industrien var det 103 nye ledige stillinger.

Mer om arbeidsmarkedet i Buskerud i november. 

1,7 prosent ledighet i Asker og Bærum

I november var det 6 526 helt ledige personer i Akershus. Dette utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

I Bærum var det i november 1 136 helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 542 helt ledige, noe som også tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.Ullensaker har i november den høyeste ledigheten i Akershus, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Gjerdrum og Frogn, med 1,5 prosent helt ledige.

Mer om arbeidsmarkedet i Akershus i november