Oversikt over kommende webinarer:

Mars

24.03.20 kl. 09:00 Sykefraværsoppfølging i praksis
24.03.20 kl. 11:00 Det lovpålagte dialogmøtet
25.03.20 kl. 09:00 Den lovpålagte oppfølgingssamtalen
25.03.20 kl. 11:00 Samtalen som verktøy // Sees i morgen!
31.03.20 kl. 09:00 Tilrettelegging og medvirkning
31.03.20 kl. 11:00 Rus og spill // Sees i morgen!

April

01.04.20 kl. 09:00 Jobben med et bedre arbeidsmiljø
01.04.20 kl. 11:00 Omstilling // Sees i morgen!
21.04.20 kl. 09:00 Sykefraværsoppfølging i praksis
21.04.20 kl. 11:00 Godt arbeidsmiljø
22.04.20 kl. 09:00 Det lovpålagte dialogmøtet
22.04.20 kl. 11:00 Samarbeid leder, tillitsvalgt, verneombud
28.04.20 kl. 09:00 Den lovpålagte oppfølgingssamtalen
28.04.20 kl. 11:00 Personalpolitikk
29.04.20 kl. 09:00 Tilrettelegging og medvirkning
29.04.20 kl. 11:00 Samtalen som verktøy // Sees i morgen!

Her finner du kursoversikten.

På nav.no finner du webinarene på Min side–arbeidsgiver under Sykefraværsstatistikk. Her finner du opptak av webinarene under Informasjonsvideoer.