Sykefraværet økte i 2. kvartal

Sykefraværet i Trøndelag endte på 5,3 prosent ved utgangen av 2. kvartal. Dette er 0,3 prosentpoeng mer enn på samme tid i fjor.

– Sett i lys av koronapandemien, er det ingen overraskelse at sykefraværet har økt. Samtidig har vi erfart at smittevernstiltakene har ført til mindre sykdom generelt, slik at økningen er mindre enn fryktet, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag. 

 Sykefraværet 2. kvartal innebærer 598 513 tapte dagsverk i Trøndelag. Dette er 26 898 flere tapte dagsverk enn i samme periode i fjor. 

Påvirket av smitteverntiltak 

Fordelt på bransjer, var sykefraværet høyest innenfor helse- og sosialtjenester, med 7,5 prosent. Deretter følger transport og lagring, og forretningsmessig tjenesteyting, som hver hadde 6,5 prosent sykefravær. Størst økning i sykefraværet var det innenfor overnatting og serveringsvirksomhet, som gikk opp fra 4,6 prosent i 2. kvartal 2019 til 5,7 prosent sykefravær 2. kvartal i år.  

Ser vi på yrkesgrupper er det personer med yrker innen salg og service som har høyest fravær, med 7,5 prosent, etterfulgt av renholdere og hjelpearbeidere, med 7 prosent. Innenfor sistnevnte yrkesgruppe har fraværet økt med over 17 prosent siden i fjor. 

– De næringene og yrkesgruppene som har hatt størst økning i sykefraværet, er også blant dem som er hardest rammet av myndighetenes smittevernstiltak. For disse er det ikke nødvendigvis slik at en er så syk at en ikke klarer å jobbe, men at smittevernhensyn tilsier at en ikke kan løse oppgavene sine på vanlig måte, eller på hjemmekontor, sier Wigum.  

Høyest sykefravær blant de eldste 

I aldersgruppene under 30 år har sykefraværet gått ned det siste året, mens det øker i aldersgruppene over. Sykefraværet er høyest i aldergruppen 60-64 år med 7,6 prosent, mens det økte mest blant personer i alderen 50-59 år. I sistnevnte aldersgruppe er sykefraværet på 6,5 prosent, mot 5,9 prosent samme periode i fjor – en økning på 11,6 prosent. 

Den vanligst diagnosen er muskel- og skjelettlidelser, hvert tredje sykefraværstilfelle har sin årsak i denne diagnosen. 18 prosent av sykefraværstilfellene skyldes psykiske lidelser. Sykdommer i luftveiene har økt fra 11,7 prosent i fjor, til 13,9 prosent i år.  

Halvparten av sykefraværet varer 16 dager eller kortere, mens 8,8 prosent er langtidssykefravær på 26 uker eller mer.  

 

Fakta

Kommuneoversikt

Kommunene med lavest sykefravær er Rørvik (3,1 prosent), Røros (4,5 prosent) og Namsskogan (4,6 prosent).  
 
Kommunene med høyest sykefravær er Meråker (8,1 prosent), Frosta (7,5 prosent) og Høylandet (7,4 prosent). 

Bykommunene

Trondheim 4,8 prosent 
Steinkjer 6,3 prosent 
Stjørdal 6,1 prosent 
Levanger 5,0 prosent 
Verdal 5,5 prosent 
Namsos 5,9 prosent