Økning i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag økte fra 5,4 til 5,5 prosent i fjerde kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.

Endringen for Trøndelag er på 2,3 prosent. I tillegg til det legemeldte sykefraværet på 5,5 prosent, kommer det egenmeldte sykefraværet på 1 prosent. For landet er det legemeldte sykefraværet 5,3 prosent mot 5,1 prosent i 2018. Det tilsvarer en økning på 3,3 prosent.
- Det er alltid grunn til bekymring når sykefraværet øker, selv om økningen for Trøndelag er blant de fire laveste i landet sammenlignet med andre fylker. Det er også verdt å merke seg at Trøndelag har størst andel graderte sykemeldinger i landet med 24,5 prosent, Det betyr at de som kan jobbe litt, jobber så mye som de kan. Det er positivt, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wigum.

 
Koronaviruset vil gi utslag

Muskel- og skjelettlidelser er den største enkeltårsaken til sykefravær på landsbasis og utgjorde 31 prosent av alle sykefraværstilfellene i 4. kvartal 2019 på landsbasis. Forekomsten av influensa i 4. kvartal 2019 var lav.
- Vi forventer naturligvis at koronaviruset vil gi utslag på sykefraværet i 2020. Men det er for tidlig å si noe om konsekvensene av dette for næringsliv og offentlig sektor. Vi jobber likevel ut ifra målsettingen i den nye IA-avtalen som sier at vi skal redusere sykefraværet med ti prosent innen 2022, sier Wigum. 


Størst økning hos menn

I Trøndelag er sykefraværet for kvinner på 7,4 prosent (+ 2,3 prosent), mens for menn er sykefraværet på 3,9 prosent (+ 2,4 prosent). Sykefraværet er fortsatt høyest blant kvinner, men øker mest hos menn. Også på landsbasis hvor økningen hos menn er på 3,9 prosent og 2,9 hos kvinner. 


Økning blant unge 

Sykefraværet øker mest i aldersgruppene 20-24 år og 35-39 år, med henholdsvis 10,1 prosent og 4,7 prosent. Sykefraværet synker i aldersgruppene 16-19 år (-0,8 prosent), 30-34 år (-1,5 prosent) og 60-64 år (-2,1 prosent).


Høyest innen helse og sosial 

Sykefraværet er høyest innenfor helse- og sosialtjenester med 8,1 prosent (7,7 prosent i 2018), en økning på 4,7 prosent. Sykefraværet er lavest innenfor informasjon og kommunikasjon med 2,6 prosent.  

699 018 dagsverk gikk tapt i 4.kvartal, 30 prosent av disse var innenfor helse- og sosialtjenester.  Sykefraværet er høyest i kommunal forvaltning med 7,6 prosent. Statlig forvaltning har et sykefravær på 4,8 prosent og privat og offentlig tjenesteyting har et fravær på 4,9 prosent.  


Lavest i Lierne 

I Trøndelag er det Røyrvik som har det laveste sykefraværet med 3,5 prosent. Deretter følger Åfjord og Snåsa, begge med 4,2%. Høyest sykefravær er det i Fosnes med 10,1 prosent, Frosta 7,9 prosent og Grong 7,7 prosent. Sykefraværet øker mest i Snillfjord med 37,5 prosent. Nedgangen er størst i Røyrvik med -50,8 prosent. 

Fakta

Sykefraværet i de største byene:  

  • Trondheim 5,0 % 
  • Steinkjer 6,3 % 
  • Namsos 7,0 % 
  • Stjørdal 6,3 % 
  • Verdal 5,4 % 
  • Levanger 5,4 %