Til sammen er det 11 269 helt ledige og 11 866 delvis ledige arbeidssøkere. Dette utgjør henholdsvis 4,5 og 4,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket. I tillegg er 887 personer, eller 0,4 prosent i et tiltak. Rundt 60 prosent av de ledige er permitterte.  

Nedgang innenfor de fleste yrkesgrupper 

Med unntak av barne- og ungdomsarbeid, samt kategorien ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn, synker ledigheten innenfor alle yrkesgrupper. Reduksjonen størst innenfor serviceyrkene, med -10,2 prosent. Deretter følger reiseliv og transport. Det er flest ledige med yrkesbakgrunn fra reiseliv og transport. Nesten en av fem har yrkesbakgrunn herfra (19,4 prosent). Deretter følger butikk- og salgsarbeid med 13 prosent av de ledige. Denne bransjen har i tillegg flest delvis ledige.  

– Vi er inne i en positiv utvikling der stadig flere permitterte kommer tilbake i jobb, og flere som mistet jobben i forbindelse med korona har kommet seg over i ny jobb. Kontakten vår med næringslivet viser dessuten at det er et visst rekrutteringsbehov der ute, og vi har formidlet godt over 200 kandidater bare den siste måneden, blant annet innfor bygg og anlegg og havbruk. Så vi opplever at det er en viss optimisme innenfor flere bransjer, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag. 

Stjørdal og Verdal på ledighetstoppen 

Det er fremdeles høyest andel ledige blant kvinner og menn i aldersgruppen 20 –24 år; der er 7,3 prosent helt ledige. Målt i antall er det fortsatt flest ledige blant personer i alderen 30-39 år, med 2 969 helt ledige. Ledigheten har imidlertid gått ned i alle aldersgrupper. 

Kommunene med lavest andel helt ledige er Tydal (0,9 prosent), Lierne (1,0 prosent) og Rindal (1,8 prosent. Kommunene med høyest andel helt ledige er Stjørdal (6,3 prosent), Verdal (6,1 prosent) og Meråker (6,1 prosent). 

– Ledighetssituasjonen i Stjørdal gjenspeiler situasjonen for reiseliv og transport-bransjen. Her vil det nok ta tid før vi snakker om en normaltilstand igjen. For Verdal og Innherred ser situasjonen lysere ut, nå som Stortinget har samlet seg om en krisepakke for oljenæringen, og Kværner er tildelt kontrakt på Hod. Dette vil føre til økt aktivitet i hele regionen, sier Wigum. 

I løpet av siste uke er det registrert 505 nye arbeidssøkere. Om lag 30 prosent oppgir permittering som årsak. 21,4 prosent oppgir at de har mistet, eller kommer til å miste jobben som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøkere.