Hvordan har koronapandemien påvirket trøndersk næringsliv? NAVs bedriftsundersøkelse gir viktig kunnskap

Nylig mottok 1.400 trønderske virksomheter NAVs årlige bedriftsundersøkelse via Altinn. – Vi håper også i år på stor deltagelse, for dette vil gi viktig kunnskap for framtidige valg, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

NAVs bedriftsundersøkelse er Norges mest omfattende kartlegging av arbeidsmarkedet, og gir viktig kunnskap om utvikling, forventninger og rekrutteringsbehovet i virksomhetene. Undersøkelsen kjøres for 27. år på rad. 

Noen spørsmål bedriftsundersøkelsen gir svar på er: 

  • Hva forventer bedriftene i Trøndelag med hensyn til rekruttering det kommende året? 
  • Har bedriftene utfordringer med å få tak i rett kompetanse, og i så fall hvilken kompetanse gjelder det?
  • Hvordan rekrutterer bedriftene?
  • Hvordan er bemanningen påvirket av koronasituasjonen? 

–  Det er stor interesse for hvordan koronasituasjonen påvirker bedriftene og arbeidsmarkedet. Sammen med svarerne fra fjorårets undersøkelse får vi et godt innblikk i bedriftenes forventninger før de første smitteverntiltakene ble innført 12. mars i fjor, og hvilke forventninger de har i dag, snart ett år inn i den største krisen vi har hatt på arbeidsmarkedet i nyere tid, sier Wigum.  

Innblikk i framtidens kompetansebehov 

Resultatene fra undersøkelsene gir viktig informasjon om hvilken kompetanse som mangler i det trønderske arbeidsmarkedet.  

– Denne kunnskapen er ikke bare viktig for NAV, men også andre private og offentlige aktører som for eksempel utdanningsinstitusjoner og fylkeskommunen, som har ansvaret for videregående utdanning, sier Wigum.   

NAV Trøndelag håper alle som mottar undersøkelsen tar seg tid til å svare. Det tar kun 5-7 minutter. Utvalget til bedriftsundersøkelsen trekkes fra alle virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret. Høy svarprosent er vesentlig, slik at undersøkelsen dekker hele bredden av bedrifter og næringer.  

Her finner du tidligere utgaver av NAV Trøndelags bedriftsundersøkelse