Arbeidsledigheten er fortsatt historisk lav i Trøndelag, slik den har vært gjennom hele 2018. Ferske tall for november viser følgende:

  • 1,8 prosent av arbeidsstyrken er helt ledig
  • Det tilsvarer 4.471 personer 
  • 2.416 personer delvis ledige
  • 1.423 er arbeidssøkere på tiltak  

Trøndelag med tredje laveste ledighet i landet

På landsbasis er arbeidsledigheten 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det tilsvarer 62.434 personer: 27.171 kvinner og 35.263 menn. Ledigheten er aller høyest i Østfold og Vestfold hvor arbeidsledigheten er 2,8 prosent. Sogn og Fjordane har den laveste ledigheten på 1,4 prosent, etterfulgt av Oppland med 1,7 prosent og Trøndelag med 1,8 prosent. 

Høy andel unge ledige

820 av de som går helt ledig i Trøndelag er under 25 år og andelen er stigende. Samtidig øker etterspørsel etter arbeidskraft. I november var det 379 registrerte ledige stillinger innen bygg- og anlegg i Trøndelag. Det gir en unik mulighet for å få flere ut i arbeid, mener regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum. 

-Vi vet at behovet for arbeidskraft innen bygg- og anlegg vil være stor i årene som kommer. Stor byggeaktivitet og en storstilt veiutbygging i regionen vil generere mange nye arbeidsplasser. Dette er like mye en mulighet som en utfordring når vi ser at en så stor andel trøndersk ungdom går helt arbeidsledig, sier Wigum.   

Nye veier gir jobbmuligheter

Det er mange prosjekt innen bygg og anlegg i Trøndelag, blant annet Nye veier. De vil ha en storstilt utbygging av nye E6 i perioden 2019-2027 med prosjekter fra Berkåk/Ulsberg i sør til Åsen i nord. 

-Vi er nå i dialog med selskapet Nye veier om å  bistå med rekruttering.  Vi ser også på muligheten til å kvalifisere arbeidssøkere nettopp mot de kommende veiprosjektene i fylket, sier Wigum.  

Behov for 100 nye lærlinger 

-Vi skal nå jobbe med å kartlegge prosjektenes behov for arbeidskraft. På toppen av byggeaktiviteten vil det være opp mot 1.000 ansatte i jobb i prosjekt under Nye veier. Her vil det være behov for rekruttering innen bygg, anlegg og servicetjenester, sier Wigum. 

-Selskapene som bygger i Trøndelag trenger mye faglært arbeidskraft, men også mange lærlinger. Så mange som 100 lærlinger allerede fra 2020 og det vil være problematisk å få tak i nok folk. Så her må utdanningssektoren også utdanne flere i tillegg til at NAV får flere ledige ut i arbeid, sier NAV-direktøren.  

1.118 nye snekkerjobber

Statistikk fra NAV viser at det hittil i år er lyst ut over 1.100 nye stillinger som tømrer og snekker i Trøndelag. Bare i november var det 91 nye stillinger. I tillegg har det i løpet av 2018 vært lyst ut over tusen nye stillinger som betongarbeider og 850 stillinger som elektriker. Dette forteller noe om behovet for arbeidskraft innen bygg og anlegg det siste året. 

- Skal vi få dekket behovet må vi i NAV tenke nytt og samarbeide med Fylkeskommunen om utdanning. Det er blant annet snakk om mye tunnelbygging og arbeid med store, avanserte maskiner, og det er utrolig attraktive jobber. NAV har apparat med 40 markedsrådgivere som kan bistå for å dekke dette behovet. Vi rigger oss for å møte forventingene, sier Wigum. 

 

Kommuneoversikt, helt ledige i nov. 18. 

Kommune Prosent Antall

Trondheim      2,0       2076

Steinkjer         2,1       224

Stjørdal           1,8       223

Levanger         2,1       218

Verdal             2,2       163

Malvik             2,1       157

Melhus            1,8       151

Namsos          1,6       107

Indre Fosen    1,9       95

Orkdal          1,9     114