•  Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 6 035. Det gir en bruttoledighet på 2,5 prosent. For landet som helhet ligger bruttoledigheten på 2,8 prosent. 
  • Justert for sesongsvingninger er ledigheten i Trøndelag på 1,9 prosent, en nedgang fra 2,0 prosent i juli.

I Trøndelag var det ved utgangen av august 657 færre ledige enn på samme tid i fjor.

– Nedgangen er spesielt stor på Fosen som har halvert antall ledige siste året. Samlet har Fosen-kommunene 109 færre ledige mot samme tid i fjor. Den store aktiviteten ved verftet og ellers i næringslivet på Fosen gjør at kommunene i denne regionen, med unntak av Indre Fosen, har en ledighet på under to prosent, sier regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum. 

Nye stillinger

Antallet nye stillinger øker fortsatt og har hittil i økt med 43 prosent i Trøndelag. I august er økningen på 13 prosent. Noe av årsaken skyldes at NAV har bedre system for å fange opp stillinger, men et godt arbeidsmarked står for en god del av økningen. 

Yrkesgrupper

Den positive utviklingen vi har sett de siste månedene gjør seg fortsatt gjeldene for de store yrkesgruppene. Det er fortsatt en særlig god utvikling for industri og ingeniør- og ikt-fag.

Antallet permitterte synker. Ved utgangen av august er 152 helt eller delvis permittert, en nedgang på 43 prosent. Spesielt stor nedgang i Ytre Namdalskommunene Vikna og Nærøy.  

Ingen registrert som helt ledig på Leka

Godt over halvparten av kommunene i fylket har en ledighet under to prosent ved utgangen av august, og av disse har seks kommuner en ledighet på én prosent eller lavere. Leka kommune har ingen registrert som helt ledig i august. Flere andre kommuner har så lav ledighet at det ikke kan oppgis tall. Høyest ledighet finner vi på Frøya med 3 prosent, fulgt av Vikna med 2,6 prosent og Steinkjer med 2,5 prosent. Blant byene har Namsos den laveste ledigheten med 1,7 prosent. Deretter følger Stjørdal med 2,0 prosent. Arbeidsledigheten i Trondheim er på 2,1 prosent.

Utvikling i arbeidsledighet i Trøndelag pr august 2018