Flere tilbake i jobb i oktober

I oktober er det 931 færre arbeidssøkere i Trøndelag, enn det var forrige måned. Totalt er det nå 12 793 arbeidssøkere, hvorav 6 442 er helt ledige.  

Antallet helt ledige utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken, mens bruttoledigheten, som inkluderer personer i tiltak, er på 3,0 prosent.

For landet samlet sett er 3,5 prosent helt ledige, mens bruttoledigheten på 4,4 prosent. Kun Nordland fylke har lavere ledighet enn Trøndelag.  

– Utviklingen går i riktig retning, men i et litt lavere tempo enn de siste månedene. Sammenlignet med toppen i april da vi hadde over 34 000 arbeidssøkere, er vi nå nede i en tredjedel av dette. Faktisk på nivå med det mest optimistiske scenariet som vi skisserte tidligere i år, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

Også antallet nyregistrerte arbeidssøkere har gått ned i oktober: Denne måneden var det 1 475 nye arbeidssøkere i fylket, 640 færre enn i september.  

– Vær realistisk 

Det er fortsatt yrkesgruppene innenfor reiseliv og transport samt butikk- og salgsarbeid som har høyest ledighet. Hver fjerde helt ledige og nesten en av tre delvis ledige jobber innenfor disse yrkesgruppene.  

– Selv om ledigheten har gått ned også innenfor disse yrkesgruppene, er det mye som tyder på at næringene de tilhører vil ha det tøft en god stund framover. En ting er at det er mindre reisevirksomhet og færre fysiske møter enten det er på jobb eller privat. Men også handelsvanene våre påvirkes, sier Wigum, som oppfordrer langtidsledige og -permitterte til å orientere seg i arbeidsmarkedet.  

– Det er viktig å være realistisk med tanke på om du faktisk vil få tilbake jobben din, eller en annen jobb i samme bransje. Bruk nettverket ditt, eller gå inn på arbeidsplassen.no og undersøk om det er andre jobber som kan være aktuelle for deg. Har du spesielle utfordringer med helse, eller mangler kompetanse, har vi tiltak som kan hjelpe deg på veien, sier Wigum.  

Stor variasjon mellom kommunene 

20 kommuner, altså over halvparten av kommunene i Trøndelag, har et ledighetsnivå på 2,0 prosent, eller lavere. Seks av kommunene har lik, eller lavere ledighet sammenlignet med samme periode i fjor.  

– Vi ser at for en del kommuner er mangel på kompetanse et større problem, enn ledighet. På sikt tror vi arbeidskraftmangel igjen vil være en utfordring for hele fylket. Vi er derfor opptatt av at tiltakene vi bruker skal gi arbeidssøkerne våre etterspurt kompetanse, sier Wigum.   

Lavest ledighet har Høylandet med 0,5 prosent. Deretter følger Rindal og Lierne med henholdsvis 0,8 og 1,0 prosent. Meråker har fortsatt høyest ledighet i Trøndelag med 4,4 prosent, etterfulgt av Verdal og Stjørdal med 3,5 og 3,3 prosent. Blant bykommunene er ledigheten lavest i Namsos, med 2,0 prosent og høyest i Verdal med 3,5 prosent. Trondheim har 2,7 prosent ledighet.  
 

Siden ledighetstoppen i april er antallet arbeidssøkere kraftig redusert, og utviklingen peker i retning av fortsatt nedgang i ledigheten.
Siden ledighetstoppen i april er antallet arbeidssøkere kraftig redusert, og utviklingen peker i retning av fortsatt nedgang i ledigheten.