Flere er tilbake i jobb 

Høy grad av permitteringer preger fortsatt arbeidsmarkedet i Trøndelag, men sammenlignet med forrige måned er det nå over 3 000 færre som er helt ledige. 

Ved utgangen av april er det 20 616 helt ledige i Trøndelag, som tilsvarer 8,4 prosent av arbeidsstyrken. 11 505 personer er delvis ledige (4,7 prosent) og 920 arbeidssøkere er i tiltak (0,4 prosent). Siden forrige måned har antallet helt ledige gått ned med 3 094 personer, mens antallet delvis ledige har økt med 2 910 personer.  

— Flere som har vært helt ledige er nå enten helt, eller delvis tilbake i jobb. Dette er en positiv utvikling, som vi forventer vil fortsette. Men ledigheten vil likevel være høy i lang tid framover, spesielt innenfor enkelte bransjer, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

I apriltallene er det registrert 4 040 permitterte blant de ledige. Det reelle antallet permitterte er imidlertid betydelig høyere, og anslås å være på ca 60 prosent av de helt ledige og 79 prosent av de delvis ledige. Anslaget er basert på antall dagpengesøknader med permittering som begrunnelse. 

Gjenspeiler ennå ikke gjenåpning 

Effekten av den gradvise åpningen av barnehager, skoler, frisørsalonger og butikker nå i slutten av april, vises ennå ikke i dagens statistikk over arbeidsledige i Trøndelag. 

— Effekten av gjenåpninger og oppstart av aktivitet denne uka vil gjøre positive utslag i vår statistikk først når folk har registrert dette i sine meldekort. Det vil ta noen uker og vil gi en ytterligere positiv effekt i ledigheten framover. Å jobbe litt, er bedre enn ingen ting. Det betyr mye å være delvis i jobb sammenlignet med å være helt ledig, både sosialt og økonomisk, sier Wigum, og legger til: 

— Og de som fortsatt venter på behandling av dagpengesøknaden sin må huske å søke om forskudd på nytt da det kun gis for en måned om gangen. 11 prosent av avslagene om forskudd skyldes at søker ikke har sendt søknad om dagpenger.  

Flest ledige menn 

I Trøndelag er det flere ledige menn enn kvinner. Blant mannlige arbeidssøkere hos NAV er 8,5 prosent helt ledige (11 207) og 4,9 prosent (6 519) delvis ledige. Fordelingen blant kvinner er 8,2 prosent (9 409) helt ledige og 4,4 prosent (4 986) delvis ledige.  
Ledigheten er høyest i aldersgruppen 20-24 år med 13,7 prosent. Sammenlignet med mars har ledigheten falt i alle aldersgrupper bortsett fra de aller yngste. 

Mange ledige butikkansatte 

Det er flest ledige innenfor butikk- og salgsarbeid med 3 052 personer. Det er en kraftig økning fra samme måned i fjor, men en nedgang på 1 159 personer fra mars måned. Innenfor yrkesgruppene reiseliv og transport, serviceyrker og undervisning er det en økning i antall ledige fra mars. I øvrige yrker går ledigheten ned.  

Over 2 000 ledige stillinger 

I april ble det utlyst 2 043 stillinger, noe som er en nedgang på 36 prosent sammenlignet med 2019. Den aller største nedgangen finner vi innenfor reiseliv og transport, her ble det utlyst 70 stillinger, noe som er 73 prosent færre stillinger målt mot samme periode i fjor. Den eneste yrkesgruppen som har utlyst flere stillinger enn i fjor er jordbruk, skogbruk og fiske. Her er det utlyst 105 stillinger, 116 prosent flere enn i fjor. Det ble utlyst flest stillinger innenfor undervisning (332 stillinger) og bygg og anlegg (321 stillinger), men også her er det henholdsvis -10 prosent og -42 prosent færre stillinger enn for ett år siden. 

Kommuneoversikt

Ledigheten er høyest i Meråker med 11,6 prosent, deretter følger Røros med 11,1 prosent samt Verdal og Stjørdal med 10,3 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Osen med 4,1 prosent, fulgt av Leka og Nærøysund begge med 4,3 prosent. I Meråker har antall ledige økt med sju personer siden mars mens antall ledige holder seg stabilt i Tydal og Snåsa, i alle andre kommuner har antall ledige gått ned fra mars til april.  

Fakta

  • Trondheim: 9,1 prosent
  • Steinkjer: 8,2 prosent
  • Stjørdal: 10,3 prosent
  • Levanger: 7,1 prosent
  • Verdal: 10,3 prosent
  • Namsos: 6,9 prosent