• Netto arbeidsledigheten i desember er på 1,9 prosent i Trøndelag.
  • Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 5 893.
  • Bruttoledighet er 2,5 prosent i Trøndelag. For landet ligger bruttoledigheten på 2,9 prosent.  

Lavere ledighet enn forventet i 2018

Årets siste ledighetstall for Trøndelag bekrefter et fortsatt godt arbeidsmarked i Trøndelag.

- I hele høst har ledigheten holdt seg på 1,9 prosent eller lavere og snittet for året er på 2,0 prosent. Vi må helt tilbake til 2008 for finne like lav gjennomsnittlig ledighet. Dette er enda lavere enn vi optimistisk la til grunn i utarbeidelsen av arbeidsmarkedsprognosen for 2018, sier Bente Wold Wigum, regiondirektør i NAV Trøndelag.  

Forventer vekst også i 2019

NAV Trøndelags prognose for utviklingen i arbeidsmarkedet i Trøndelag 2019 er nå klar og anslår at den gode utviklingen fortsetter i fylket. Prognosen viser at det er mangel på arbeidskraft innenfor flere næringer. Spesielt gjelder dette innenfor bygg og anlegg, men også innenfor helsesektoren. Bedriftene sliter blant annet med å få tak i tømrere, elektrikere, anleggsmaskinførere og rørleggere, men også lastebil- og vogntogsjåfører. I helsesektoren er det mangel på sykepleiere og annet helsepersonell. 

Felles ansvar for å få flere i jobb

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft er den største utfordringen bedriftene i Trøndelag står overfor de kommende årene. Økonomien går svært godt, men ytterlige vekst kan være utfordrende i enkelte næringer. - Arbeidet med å skaffe nok og god kompetanse blir en viktig oppgave for det nye Trøndelag fremover. Dette er et ansvar som hviler både på privat og offentlig sektor og som krever et godt samarbeid. Et viktig spørsmål er hvordan vi får tatt i bruk de ledige ressursene i arbeidsmarkedet. Vi har et felles ansvar for å inkludere flere i arbeidslivet, sier Wigum. 

7 av 10 i jobb

NAV Trøndelag forventer at arbeidsstyrken, som er summen av helt ledige og sysselsatte, vokser med ca. 2 200 personer i 2019. Prognosen viser en økning i antall sysselsatte med ca. 2 100 personer, og en ledighet på nivå med årets med om lag 4 900 helt ledige i snitt pr måned. Dette gir et årsgjennomsnitt på 2,0 prosent i 2019, det samme som i 2018.

-Vi tror yrkesdeltakelsen som er arbeidsstyrken i prosent, vil holde seg omtrent uendret på 70,8 prosent, sier Wigum. 

39 kommuner med ledighet under to prosent

Åtte kommuner i Trøndelag har i desember en ledighet på to prosent eller lavere. Høyest ledighet finner vi i Frøya som har en ledighet på 3,3 prosent, deretter følger Meldal med 2, 6 prosent og Verdal med 2,5 prosent. Lavest ledighet finner vi kommunene Fosnes, Osen, Hemne, Holtålen og Høylandet - de har alle en ledighet på 0,8 prosent eller lavere. Blant de større kommunene i fylket har Namsos den laveste ledigheten med 1,6 prosent. Deretter følger Stjørdal og Melhus med 1,8 prosent. Trondheim har en ledighet på 1,9 prosent og Steinkjer 2,1 prosent.