Ledigheten i Troms og Finnmark er uendret og behovet for arbeidskraft økende

Totalt for begge fylkene viser junitallene at det er 2 479 helt arbeidsledige i Troms og Finnmark, 1 421 i Troms og 1 058 i Finnmark. For Troms utgjør dette en liten økning på 98 personer, og for Finnmark en liten nedgang på 22 personer sammenlignet med juni 2018. 
 
For landet forøvrig ligger ledigheten på 2,1 prosent, som totalt utgjør 60 093 personer. 
 
I juni er det totalt registrert 1 648 ledige stillinger i Troms og Finnmark. Fordelt på fylkene utgjør dette 1 221 i Troms og 427 i Finnmark, en økning på henholdsvis 22 og 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 
– Arbeidsmarkedet i våre to fylker er bra og optimismen i bedriftene høy. Dette er gledelig, men utfordringen er mangel på kvalifisert arbeidskraft i en rekke næringer som krever fagbrev, sier Grete Kristoffersen direktør i NAV Troms og Finnmark. Vi vil gjerne oppfordre unge til å ta yrkesvalg som sikrer dem spennende jobber, og som bidrar til å dekke arbeidskraftbehovet og utviklingsmulighetene i nord.  
 
Arbeidsledigheten i de største kommunene i våre to fylker er varierende: Tromsø (1,4 %), Harstad (1,7 %), Lenvik (1,3 %), Alta (2,0 %), Hammerfest (2,1 %).