Tallene for helt ledige er 9.3%, og delvis ledige 4.0% av arbeidsstyrken i fylket, men i de største byene er ledigheten høyere. Til sammenligning er arbeidsledigheten på landsbasis for helt ledige 10,2 % og delvis ledige 4.6%. 

-Ledigheten viser en liten nedgang den siste uken. Vi antar at nedgangen vil fortsette etter hvert som aktiviteten i samfunnet tar seg opp og flere kan komme tilbake i jobb, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen. Mange av de som nå er helt eller delvis ledige grunnet permittering har allerede registrert seg som arbeidssøkere, og de største yrkesgruppene i antall arbeidssøkere er som følger: •    Reiseliv og transport: 2960 •    Butikk og salgsarbeid: 2918

For NAV er det viktig å formidle arbeidskraft til bransjer hvor det nå er behov. Arbeidsplassen.no oppdateres fortløpende, og per nå er det 1309 ledige stillinger fordelt på 564 stillingsannonser i Troms og Finnmark. Vi oppfordrer alle som er helt eller delvis ledige til å vurdere muligheten for å bidra i en av bransjene som nå trenger folk

Vår region har foreløpig ikke hatt de samme smittetall som fylker lenger sør, og dette kan være en del av forklaringen på at vi er blant fylkene med lavest ledighet.

-Det er svært spennende å følge den videre utviklingen i fylket vårt, og vi er særlig opptatt av å følge opp de mange ledige ungdommene i tida framover, avslutter Kristoffersen   Oppdatert statistikk om arbeidsmarked, permitteringer og sykmeldinger for Troms og Finnmark finner du her

For ytterligere informasjon kontakt:   Grete Kristoffersen // Fylkesdirektør Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541   Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093