Til sammenligning har landet 10,4 prosent. Spesielt høy ledighetsøkning ser vi blant arbeidstakerne under 30 år. 

-Den kraftige økninga i ledighet i Troms og Finnmark handler i all hovedsak om permitteringer i forbindelse med korona, og er som forventet, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen. 

Hun understreker at vi i flere måneder fremover vil være i en ekstraordinær situasjon, der vi opplever økt ledighet i deler av arbeidslivet, men også vekst i visse bransjer. For NAV blir det viktig å skaffe hoder og hender til de nye jobbene som oppstår, og et av våre viktigste verktøy er arbeidsplassen.no. Der legges det nå fortløpende ut nye stillinger, sier Kristoffersen. 

En stor andel av de ledige som er registrert siste uke er fra reiseliv og transport, og butikk/salgsarbeid.    For ytterligere informasjon kontakt:  Grete Kristoffersen // Fylkesdirektør Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541   Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf 92219093            Se vår statistikkside