Nedgangen i helt ledige og økningen i delvis ledige må ses i sammenheng med at flere av de nye ledige har begynt å sende meldekort, slik at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene og dermed skal klassifiseres som delvis ledige. -Vi ser en nedgang i Troms og Finnmark i tallet for helt ledige, mens antallet delvis ledige øker. Dette betyr at en relativt stor andel av de arbeidsledige er i delvis jobb, noe som er gledelig. I NAV er vi opptatt av å bidra til at flest mulig er i jobb eller utdanning, og våre ordninger legger opp til at folk ikke skal tape penger på å stå i arbeid samtidig som man er permittert og mottar dagpenger, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen. Hun oppfordrer alle som har muligheten til å jobbe delvis mens de er permitterte – enten hos nåværende arbeidsgiver eller i andre bransjer som nå har behov for arbeidskraft. Ledige stillinger i Troms og Finnmark legges daglig ut på arbeidsplassen.no -Man kan jobbe inntil 60 prosent av det man gjorde før man ble permittert uten å miste retten til dagpenger, legger hun til. Utbetalingen vil da bli redusert tilsvarende.  Det vises for øvrig til informasjon på nav.no om arbeid under permittering.

Oppdatert statistikk om arbeidsmarked, permitteringer og sykmeldinger for Troms og Finnmark finner du her

For ytterligere informasjon kontakt:  Grete Kristoffersen // Fylkesdirektør Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541   Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093