VERSJON PÅ BOKMÅL: Har du noen tanker om hva du som arbeidssøker trenger for å få napp på jobben du har søkt på? Kan du bli bedre på å spisse jobbsøknaden og CV-en? For noen er det bare litt relevant erfaring fra arbeidslivet som skal til for å lykkes med å få jobben. Vil du lære mer? Se NAVs jobbsøkertips.

Nedenfor har vi laget en oversikt over aktuelle tiltak og kurs som kan være aktuelt for deg som er arbeidssøker hos NAV. Hvis noen av dem ser interessante ut, anbefaler vi at du tar kontakt med din veileder på nav.no gjennom aktivitetsplanen på Ditt NAV. Veileder vil vurdere om du kan få et slikt kurs eller tiltak.

Oversikt over utvalgte tiltak/kurs for arbeidssøkere i Rogaland:

  • Jobbsøkerkurs

Målet med kurset er å få god kunnskap om jobbsøkerprosessen. Etter gjennomført kurs skal deltakerne mestre ulike verktøy og metoder som øker mulighetene for jobb. Individuell tilpassing og veiledning skal vektlegges i alle temaer og aktiviteter.

  • Jobbsøkerkurs for unge i Stavanger eller Haugesund

Målet med kurset er å tilegne seg kunnskap om egne muligheter på jobbmarkedet; bli bevisste på egen kompetanse og styrker; lære hvordan man aktivt søker jobb; kunne orientere seg på arbeidsmarkedet og bli aktive jobbsøkere; ved behov få kunnskap om mulige utdannelses/opplæringsløp.

  • Grunnleggende data med jobbsøk

Dette kurset passer for deg som ikke er vant med å bruke data noe særlig. Kurset gir deg grunnleggende IT-forståelse slik at du blir mer rustet til å søke på jobber digitalt. Du lærer mer om for eksempel Exel, PowerPoint og tekstbehandling.

NAV tilbyr også bransjespesifikke kurs. Her er noen utvalgte:

  • Prosjektstyringskurs

Prosjektkompetanse er etterspurt i alle bransjer og på ulike nivå. Et eksamensbevis på høyskolenivå kan være en døråpner til mange jobber. For høyt utdannede er internasjonal prosjektsertifisering (PRINCE2 Foundation) ofte et krav selv om du ikke skal være prosjektleder. Denne prosjektmetodikken har vært svært utbredt både i offentlig og privat sektor. Kurset kan være det lille ekstra som åpner døren til nye bransjer.

  • Stillaskurs  

I kurset lærer du å montere og demontere ulike stillastyper. HMS er vektlagt i kurset. Det er også planlegging, å jobbe etter planen og vurdere eget arbeid. Kurset gir et kursbevis som viser innholdet i kurset og bekrefter at du kan bygge stillas med øverste gulvhøyde over 9 meter.

  • Masseforflytningsmaskiner – gravemaskin, dumpere mm.

På kurset for du praktisk og teoretisk opplæring for å bestå maskinførerprøven Den første uken lærer man om det teoretiske knyttet til masseforflytningsmaskiner med påfølgende teorieksamen. De resterende 3 ukene er det praksis i hver av de tre typene anleggsmaskinene:

M2 – Gravemaskin

M4 – Hjullaster

M6 - Dumper

  • Menn i helse

Menn i helse er for menn mellom 25 til 55 år. Deltakerne får tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

Besøk nettsidene til Menn i helse  

Fullfør videregående opplæring - nytt tilbud til deg som er permittert eller arbeidsledig

Du som er permittert eller arbeidsledig får nå sjansen til å fullføre videregående opplæring frem mot yrkes- eller studiekompetanse. Tilbudet er for deg som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Det er Rogaland fylkeskommune som tilbyr og har ansvar for voksenopplæring.

Les mer om tilbudet på nettsiden til Rogaland fylkeskommune