Kraftig fall i ledigheten

Andelen helt ledige var i juni 5,7 prosent av arbeidsstyrken, noe som utgjør 21 627 personer. Det er 5 791 færre sammenlignet med mai. Ledighetstoppen ble nådd i mars, da nesten 43 000 personer, en andel på 11,3 prosent, var helt uten arbeid i Øst-Viken.

- Det er gledelig å se at ledigheten er halvert siden mars. Det betyr at det er over 21 000 færre ledige i Øst-Viken nå enn for tre måneder siden, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken. 

Det er også færre delvis ledige sammenlignet med i mai. 17 377 personer er delvis ledige, noe som utgjør 5,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en solid nedgang på 4 788 personer. 

I landet totalt er det nå registrert 272 372 arbeidssøkere, noe som utgjør 9,6 prosent av arbeidsstyrken. 135 988 av disse er helt ledige, som er en andel på 4,8 prosent.  

-Trenden vi har sett de siste ukene fortsetter. Flere vender tilbake til jobb og en tilnærmet normal hverdag. Samtidig skal vi i NAV fortsette å jobbe for at enda flere kommer tilbake i jobb raskest mulig, sier Hansen.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal  - Tlf: 976 34 580