Det utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten har økt med 7,4 prosent, eller 725 personer, sammenlignet med i fjor, da ledigheten var på 2,7 prosent. 

1 944 personer var registrert på tiltak, 398 færre enn i fjor, en reduksjon på 17 prosent. 

Les hele pressemeldingen for Øst-Viken

Tall for hele landet finner du her.

For mer informasjon, kontakt Sigmund Haugedal, mobil 976 34 580,