Oppfølgingstiltaket hos Senter for jobbmestring er tilgjengelig for deltakere fra hele Øst-Viken, og har kontinuerlig inntak. 

Sammen med dette oppfølgingstiltaket får du arbeidsrettet kognitiv terapi ved Senter for jobbmestring. Tiltaket skal tilpasses din situasjon. Jobbkonsulenten du kommer i kontakt med, vil lage en plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres sammen med deg. Planen skal være en oversikt over hvilke aktiviteter du skal delta på. Du får tilpasset individuell oppfølging i hele tiltaksperioden.

Tiltaket skal tilby

  • karriereveiledning og bistand til å se egne muligheter på arbeidsmarkedet 
  • bistand til målrettet jobbsøking og jobbutvikling, i samråd med kognitiv terapeut 
  • veiledning og råd knyttet til å delta i arbeidslivet
  • oppfølging og støtte for å sikre at du beholder jobben
  • bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeidet og arbeidssituasjonen

Jobbspesialisten dekker arbeidsmarkedet i hele fylket og regionalt. Tiltaket har to lokasjoner i Øst-Viken. Det ene er i Oslo (tjenesteområde nord) og det andre er i Fredrikstad (tjenesteområde sør). Det er planlagt endring av lokasjoner i løpet av 2021 til henholdsvis Lillestrøm og Moss. 

Jobbspesialistenes arbeidsmetodikk følger metoden Individuell jobbstøtte (IPS) med tilhørende kvalitetskrav.     

Det skal ikke benyttes arbeidspraksis i dette tiltaket. Målet er god jobbmatch i ordinært lønnet arbeid. Én jobbspesialist skal ha hovedansvaret og følge deltaker fra tiltakets begynnelse til tiltakets slutt. 

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å høre om oppfølgingstiltaket hos Senter for jobbmestring er aktuelt for deg.