NAV Partnerskapskonferanse 2019 - presentasjoner

Årets partnerskapskonferanse i Nordland gikk av stabelen 10.-11.4.19 ved Radisson BLU Hotell i Bodø, med ungdom som hovedtema. Her er presentasjonene.

Hvordan kan kommunene og NAV samarbeide for å få ungdom ut i arbeid og utdanning? Konferansen var en miks av foredrag, diskusjon og workshop. Hva sier forskningen om hvilke tiltak som virker? Ulike perspektiver ble belyst, både fra arbeidsgiver, ungdom selv, forskerhold, kommune og NAV.

Målgruppen for konferansen var rådmenn/ordførere, brukerrepresentanter og NAV-ledere.

Program med presentasjoner

VELKOMMEN

Rådmann Amund Eriksen, Hemnes kommune og direktør Cathrine Stavnes, NAV Nordland. 

HOVEDTREKK FRA NAV OMVERDENSANALYSE 2019

Seksjonssjef Ole Christian Lien, Kunnskapsavdelingen NAV

HVORDAN BØR VI FOREBYGGE OG KURERE SOSIALEM PSYKISKE OG PERSONLIGE PROBLEMER?

Seniorforsker Solveig Ose, Sintef

UNG I HEMNES. UNGDOM I FØRERSETET I UTVIKLINGSPROSESSER (presentasjon kommer)

Helgeland ungdomsråd

INDEKS NORDLAND. TRENDER OG UTVIKLINGSTREKK I ARBEIDSMARKEDET I NORDLAND. HVA SKAL TIL FOR Å BEHOLDE UNGE I NORDLAND?

Dekan Erlend Bullvåg, Nord Universitet

KVALIFISERINGSPROGRAMMET - FORSKNING OG PRAKSIS RUNDT UNGE

Forsker Ivar Lima, Utredningsseksjonen Kunnskapsavdelingen NAV

DIGISOS. PROSJEKT DIGITALE SØKNADER ØKONOMISK SOSIALHJELP

Prosjektleder Anders Kise, NAV

ERFARINGER MED DIGISOS FRA NAV HADSEL

Birte Pedersen, leder NAV Hadsel

MULIGHETER OG UTFORDRINGER I PARTNERSKAPET SETT FRA LURØY

Rådmann Karl Anton Swensen, Lurøy kommune

OPPFØLGING AV UNGDOM I LURØY

Cato Rødsand, leder NAV Lurøy

HVORDAN JOBBER NORDLAND FYLKESKOMMUNE MED MÅLGRUPPEN UNGE?

Inga-Lill Sundset, Nordland fylkeskommune

UNGDOMSARBEID I NAV NARVIK

Kolbjørn Karlsen, leder NAV Narvik

UNGDOM I UTENFORSKAP - INKLUDERING OG TIDLIG INNSATS I ET FOLKEHELSEPERSPEKTIV

Ronny Olsen, Nordland fylkeskommune folkehelseavdelingen

EN SJANSE I ARBEIDSLIVET 

Truls Bjerke, avdelingsleder Coop Samvirkelaget

 

Partnerskapskonferansen 10. og 11. april har ungdom i fokus.
Partnerskapskonferansen 10. og 11. april har ungdom i fokus.